Witamy na stronie Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Profil badawczy Katedry stanowią: biologia, ekologia i ochrona ekosystemów wodnych i torfowiskowych. W ramach tej specjalizacji uprawiane są następujące kierunki badawcze:

  • ekologiczne aspekty nasilającej się antropopresji
    w ekosystemach hydrogenicznych;

  • biologia i ekologia bakterioplanktonu, ameb skorupkowych, orzęsków, mikrofauny peryfitonowej, mikrofauny psammonowej, fauny naroślinnej, zoobentosu, fitoplanktonu, fitobentosu i fitoperyfitonu, zooplanktonu, pleustonu i neustonu;

  • biologia inwazyjnych gatunków hydrobiontów;

  • wykorzystanie subfosylnych szczątków organizmów do poznania historii jezior i torfowisk oraz oceny ich statusu ekologicznego;

  • renaturalizacja i ochrona ekosystemów wodno-torfowiskowych;

  • interakcje wewnątrz sieci troficznych.